Kategorie

Dostawę zapewniają:

 

ROZMIARY FORMULARZ ZWROTU TOWARU

FORMULARZ ZWROTU TOWARU

 

Na mocy ustawy (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271), klientowi przysługuje prawo zwrotu towaru zakupionego przez internet w ciągu 10 dni od daty dostarczenia przesyłki, o ile towar jest w stanie niezmienionym (posiada oryginalne metki i opakowanie, nie był używany ani zniszczony, jest dostarczony w takim stanie, w jakim został wysłany).

 

Imię i nazwisko: ........................................................................................................................................................................

Adres zamieszkania:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

Nr paragonu, data wystawienia: ……………………………………………………………………………………………………………………

Zwracany produkt: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Proszę o zwrot pieniędzy na konto nr

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

należące do  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                              (należy wypełnić w przypadku, gdy właścicielem rachunku nie jest osoba zwracająca produkt)                                                        

 

 

Oświadczam, że zwracany przeze mnie towar nie był używany.

 

 

……………………………………………………………………                                               ……………………………………………………………   
            (miejscowość, data)                                                                                (podpis)